Wexler Group виходить на ринки темних нафтопродуктів України

Група Wexler розпочала реалізацію дорожнього бітуму виробленого в Білорусії. Компанія буде реалізовувати не менш ніж 10-12 тис тон дорожніх бітумів на місяць. Стратегічна мета групи – не менше 20% ринку. На сьогодні у компанії підписані довгострокові контракти з білоруськими виробниками, але вже сьогодні група працює над поставками з Польщі та РФ.  

 

Як зазначив генеральний директор “Санрайс логістикс” Олег Ясківець, логістичні напрацювання групи дають змогу поставляти споживачам якісний продукт по конкурентній ціні у необхідному місці. Для реалізації продукції будуть створені нові базиси.

  

“В першу чергу, ми розраховуємо отримати хороших клієнтів за рахунок логістики, гнучкості і швидкості прийняття рішень. У групи Wexler якісно розвинута логістика, яка дозволяє ефективно конкурувати. Ми хочемо заробляти на обороті, а не на великий маржі” – зазначив Ясківець.

 

Сьогодні ринок бітуму зростає, тому група бачить його перспективним і вже сьогодні вивчає можливості для запуску бізнесу з власної переробки нафти. “Наша стратегічна задача - дійти до кінцевого споживача. В майбутньому в рамках цього завдання ми і задумаємося про власне виробництво дорожніх сумішей, щоб дійти до кінцевого споживача продукції” – сказав Ясківець.

 

Для розвитку напрямку реалізації темних нафтопродуктів, компанія створила власний спеціалізований автопарк. Також компанія планує вийти на ринок мазуту. У компанії вже підписані внутрішні контракти, на стадії підписання договори з імпорту. 

  

"У будь-який момент, як тільки у генерації виникне необхідність в придбанні мазуту - ми відразу його забезпечимо. Якщо раптом буде необхідність термінової поставки партій мазуту, ми готові розглянути варіант, в тому числі, морських поставок" - зазначив Ясківець.

 

The Wexler Group has begun the sale of the road bitumen produced in Belarus. The company expects to sell not less than 10-12 thousand tons of road bitumen per month. The strategic goal of the group is at least 20% of market share.

 

As of now, the company has long-term contracts with Belarusian producers, however, the group is already working on deliveries from Poland and Russian Federation. As the General Director of Sunrise Logistics,Oleg Yaskivets, noted, the logistics instruments of the Group gives possibility to provide a customer with a good quality product at a competitive price in the right place.

 

New places of sale shall be organized. First of all, we expect to get credible customers using our logistics, flexibility and fast decision-making. Wexler Group has a well-developed logistics which allows to compete effectively. We expect to get our profit on high turn over but not on a big margin, "as Yaskivets noted.

 

Today, the bitumen market is growing, that's why the Group sees it as a forward-looking market and is already exploring opportunities for starting a business for its own oil refining. "Our strategic goal is to reach the end-customer. In the future, within the framework of this goal, we are thinking about own production of road mixtures." - said Yaskivets.

 

For developing sales of dark oil products, the company has organized its own specialized truck fleet. The company is also looking forward to enter the market of fuel oil. The company has already signed internal contracts, the import agreements shall be concluded in the near future. "At any moment, as soon as the electricity producers will require the purchase of fuel oil - we will immediately provide it. If suddenly there will be an urgent delivery of fuel oil, we are ready to consider the option, including sea shipments," Yaskivets said.

22.04.2019

Send an application

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input